Bærum

Om UHT – Bærum kommune

Satsingsområdene i Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus (UHT), Bærum kommune, er basert på strategien og visjonen som er felles for alle utviklingssentrene i Norge: ”Utvikling gjennom kunnskap”(overordnet strategi 2011-2015, IS 1858). Videre skal utviklingssentrets utviklingsområder baseres på felles hovedmål om å være pådriver for kunnskap og kvalitet i sitt fylke samt arbeide innenfor følgende felles delmål:

  • Pådriver for fag- og tjenesteutvikling innen lokalt og nasjonalt definerte satsningsområder
  • Pådriver for videreutvikling av praksistilbudet til elever, lærlinger og studenter
  • Pådriver for kompetanseutvikling hos ansatte
  • Tilrettelegger for forskning og utvikling i helse og omsorgstjenestene
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s