Praksis veiledere

Praksis nær veiledningsopplæring

Utviklingssenter for hjemmetjenester og samarbeidende høgskoler har utviklet et kurstilbud i veiledning til praksisveiledere i Bærum kommune. Dette er nå et avtalefestet samarbeid.

 

Mål for kurset

Et tverrfaglig tilbud for alle praksisveiledere i kommunen som kan føre til økt faglig kompetanse og bedre kvalitet på veiledning for studenter.

Vi ønsker at praksisveilederen gir en kvalitativ god veiledning preget av struktur som legger til rette for læring og refleksjon.

Kurset går over to dager, tilbys hver høst og vår, og avholdes i Bærum kommune, noe som har motivert til deltakelse.Vi ser at antall deltakere har økt betydelig med praksis nær veiledningsopplæring. På 3,5 år har 151 praksisveiledere vært på kurs.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s