Pasientsikkerhet

Læringsnettverk har fokus på aktuelle tiltakspakker som er utviklet av «Den nasjonale pasientsikkerhetsprogrammet, I trygge hender».

Nasjonal pasientsikkerhetskampanje fra 2013

Pilotprosjekt – samstemming og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten

Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus, Bærum kommune har vært en av pilotkommunene i Nasjonal Pasientsikkerhetskampanje for samstemming og riktig legemiddelbruk ihjemmetjenesten. I samarbeid med utviklingssentrene i Oslo, bydel Bjerke og Østfold, Eidsberg kommune er det tilpasset og testet ut en tiltakspakke for samstemming og riktig legemiddelbruk i hjemmetjenesten.

Prosjektet har rettet oppmerksomheten mot utprøving av rutiner for samstemming av legemiddellister og tverrfaglige legemiddelgjennomganger (LMG) i hjemmetjenesten.

Rapport fra pilotprosjekt

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s