Om USHT

USH-UHT Akershus RGBLørenskog kommune er fra 1.januar 2017 vertskommune for utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus. Utviklingssentrene har en nøkkelrolle i utvikling av fremtidsrettede helse- og omsorgstjenester. Det er et stort behov for å spre og implementere ny kunnskap og nye løsninger i helsetjenesten.

Utviklingssentrene skal være pådrivere for kunnskapsbasert praksis, tilby ulike metoder og verktøy for å utvikle et lærende miljø, og være en ressurs i utviklings- og implementeringsarbeid for kommunene i sitt fylke. De skal også bidra til at brukere og pårørende er aktivt med i disse prosessene.

Utviklingssentrenes hovedmål:

Utviklingssentrene bidrar til å sikre kvaliteten i hjemmetjenestene og sykehjem gjennom fag- og tjenesteutvikling, kunnskapsspredning og implementering av ny kunnskap/nye løsninger ut fra nasjonale satsingsområder og lokale behov til kommunene i fylket.

Delmål:

•Utviklingssentrene er pådrivere for kunnskapsbasert praksis.

•Bruker- og pårørendemedvirkning har en sentral plass i utviklingssentrenes aktivitet

•Utviklingssentrene tilbyr ulike metoder og verktøy for å utvikle et lærende miljø og være en ressurs i utviklings- og implementeringsarbeid for kommunene.

Tidligere har det vært ett senter for sykehjem og ett senter for hjemmetjenester i hvert fylke. Lørenskog sykehjem har siden 2006 vært utviklingssenter for sykehjem i Akershus, mens Bærum kommune har vært utviklingssenter for hjemmetjenester i fylket fra 2009 til 2017. For å bidra til mer robuste og bærekraftige sentre besluttet Helse- og omsorgsdepartementet å redusere antall sentre til 20.

Les mer om utviklingssentrene og vårt arbeid på www.utviklingssenter.no

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: