Lindrende behandling

Utviklingssenter for hjemmetjenester og sykehjem i Akershus har etablert prosjektsamarbeid for å utvikle en tiltakspakke som skal bidra til å sikre grunnleggende kompetanse i lindrende behandling i Akershus kommunene.

 

Pågående prosjekter:

Grunnleggende kompetanse i lindrende behandling

 

Gjennomførte prosjekter:

Kompetanseutvikling innen lindrende omsorg i hjemmebaserte tjenester – Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester

Lindrende omsorg i barnebolig

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s