Presentasjoner

Fagdag før ferien 31.mai 2016:

Alkohol eldre og psykisk helse Jon Johnsen

Systematisk ABCDE observasjoner  Anette Loso, Lillian Raakjær og Siv Linnerud

APPETITT-fagdag_2016 Gro Hilde Wensaas, Anne Moen

Bandasjeoversikt-endelig

Sår, presentasjon Trine Tandberg Fossum, Mona Søgård

Cafeseminar Bærum kommune 14.april 2016:

Samarbeid på tvers til brukerens beste

Tverrfaglig samarbeid i Hv.r. 14

Tverrprofesjonel ssamhandling b%c3%a6rum april 2016 -3

 

Erfaringskonferanse, Kunnskapsbasert praksis 31 mars 2016:

Heinz Diehl Erfaring med implementering av kunnskapsbasert praksis i Fedje kommune

Signe Flottorp – implementering av faglige retningslinjer

Johnny Kongerud – erfaring med implementering av KBP på sykehus

Heidi Hesselberg og Ingrid Soltvedt – å arbeide kunnskapsbasert i tjenesten til psykisk utviklingshemmede

Geir Kirkebøen – hvorfor klinisk skjønn ofte ikke blir bedre med erfaring

Birgitta Bernspång – å sette erfaringer i system

Fagdag etikk – 28 januar 2016:

Systematisk etikkarbeid i en bolig for psykisk utviklingshemmede

Etikk i praksis -praktisk tilnærming Kristin Thorshaug [Skrivebeskyttet]

Aksel Øhrn. Integrering av frivillighet inn i tjenestetilbudet. 28.01.16

Etikkseminar Blaker aldersheim – 28

Etisk refleksjon – også et helsefremmende tiltak_28.01.16

 

Læringsnettverk – Riktig legemiddelbruk og forebygging av fall, 28. okt. 2015:

Forbedringskunnskap Brudvik 28.10.15

Erfaringer Hanne Krogh

Læringsnettverk – Riktig legemiddelbruk og forebygging av fall 8. september 2015:

Læringsnettverk fall-sykehj.-hjemmtj

Endret_ernaeringspraksis implementering

NICE How-to-change-practice-barriers-to-change

Resultater og oppsummering 

Avslutning 2015

Fagdag før ferien 2015:

Ernæring

Systematisk ABCDE observasjoner

ABCDE systematisk tilgang til patienter med kritisk sygdom.

Systematisk ABCDE observasjoner

Trykksår

Erfaringskonferanse 2014:

Forberedelse av barn til operasjon-handsout-120214

Fra ide til ferdig prosedyre Brynjar Fure

helsebiblioteket hege underdal

Implementering. hvordan bygge bromellom forskning og klinis

Integrering av forskningsresultater i praksis marie berg

lederperspektiv og strategiske grep bærum kommune berit og

Utdanningens rolle og plass ninawaaler Kunnskapsbasert prak

Fagdag før ferien 2014:

Hjertesvikt – Fagdag Før Ferien 22 mai 2014 – fremlegget

Håndhygiene i kommunale helseinstitusjoner_Horst10 03 14 (2) [Lagret automatisk]

PICC-line undervisning

Smertekartlegging hos personer med demens

Fagdag før ferien 2013:

Hjemmesykepleien som læringsarena, Bærum

TVERRFAGLIG PRAKTISK EKSAMEN I BEDRIFT

Tverrfaglige praksisstudier – Høgskolen i Østfold

veiledningskurs Bærum kommune

Fagdag før ferien 2012:

Fallforebygging

Hverdagen med demens

KOLS

Liv Wergeland Sørbye – omsorg ved livets slutt

Livshistorien – Olga Tvedt

LØRENSKOG Hvorfor er det viktig med god smertediagnostikk – Olav Aga

Pia Hverven Axell – Aldri for gammel til å undre seg

Prosjekt Lindrende behandling framlegg – Fagdag april 2012

Prosjektprestetj-hj.tjenestenNesodden – Christin Rosef

smittevern i kommunen

Å fullføre et liv.19.04.12.Astrid Rønsen

Fagdag før ferien 2011:

Hverdagen med demens

Insulinbehandling type2 diabetes

K O L S og Beh for Bærum Komm (AKTUELT)

Smitevern Helle Eklund

Nettverks samling 2010:

31 mars 2011 – Demensomsorg

31 mars 2011 forebyggende arbeid

31.03. 2011Utvikling gjennom kunnskap

Kap 4a 31 mars 2011

Fagdag før ferien 2010:

Anne Jesperud Kittelsen – oppsummering

Ebba Parelius

Flittie Onstad

Gerd Melsæter – Langerudmodellen

Line Orlund

Liv Halvorsrud

Margrete Thorstad

Nanna Werner

Notevarp

Bandasjeoversikt-endelig

Advertisements

One response to “Presentasjoner

  1. Pingback: Fagdag før ferien 2015 |

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s