Kunnskapsbasert praksis

Strategi – Kunnskapsbasert praksis

Kunnskapsbasert praksis gir helse – og omsorgsarbeidere et godt grunnlag for gode faglige avgjørelser i møte med brukeren, og bidrar til kvalitetsforbedring av tjenesten.

Kunnskapsbasert praksis bidrar til refleksjon over praksis.

Gode faglige avgjørelser hentes fra ulike kilder som:

  •  Kollegaer
  •  Brukerkunnskap
  •  Kurs
  •  Eksperter
  •  Forskning
  •  Faglige retningslinjer

Kunnskapsbasert praksis bidrar til kritisk vurdering av kildene.

KBP

 

 

 

 

 

 

 

Hvorfor kunnskapsbasert praksis?

For at brukeren til enhver tid skal få omsorg og behandling som bygger på den nyeste og beste kunnskap.

”Å ikke ta alt for god fisk” – å lære oss å stille kritiske spørsmål

Det kan lære oss å håndtere informasjonsflommen

Brukerperspektivet ‐ brukerne forventer at vi er oppdatert

Er i tråd med lovkrav og nasjonale føringer

Styrker beslutningsgrunnlaget i praksis

Studentene lærer kunnskapsbaserte metoder

Kunnskapsbasert praksis – Bærum kommune

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s