Læringsnettverk i forbedringsarbeid

Utviklingssenteret for sykehjem og hjemmetjenester inviterer årlig til læringsnettverk i forbedringsarbeid med fokus på ulike tiltakspakker i pasientsikkerhetsprogrammet. Dette er et samarbeid med Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

 

Presentasjoner og dokumentasjon:

2014-2015

Extranetveileder

Akershus læringsnettverk

Kunnskapsbasert praksis kvalitet

Pasientsikkerhet Maren

Fall forebygging Kommune Lillestrøm 15 1 15

Velkommen til læringsnettverk 2 2015.ppt1

Dokumentasjon av legemiddelhåndtering læringsnettverk januar 15

2013-2014:

I trygge hender LN3 Akershus 31032014

Ruth_Lillestrøm 31 mars 2014 – 1

Sluttrapport for riktig legemiddelbruk des 2014

MÅLINGER_sykehjem-og-hjemmetjenesten_SEPT2013

Solrunn Elvik 05.09.13

Forbedringsarbeid 05.09.13 Berit Skjerve og Kari Os

Morten Finckenhagen 05.09.13

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s