Etikk

«La etikken blomstre i Akershus», et samarbeid mellom UHT og UHS i Akershus, KS og Fylkesmannen i Akershus.

Mål: Bidra til generell kompetanseheving i kommunene i Akershus – når mulig, med fokus på etikk og etikk-kompetanse


Tiltak 2015:

Nettverk:

  • Nettverk for Demenskoordinatorer fra kommunene i Akershus: 11.mars ble verktøy for etisk refleksjon presentert og utprøvd. (se 3.1.1)
  • Etikk inngår som tema i nettverk for lindrende behandling og ledernettverk som etableres i løpet av 2015

Fagdager og seminarer:

  • Etikkstand v/KS på «Fagdag før ferien» 21.mai.

Fagdag for etikkveiledere og ressurspersoner i Akershus i november. Tema erfaringsutveksling og faglig påfyll. Samarbeid mellom Fylkesmannen, KS og USHT.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s