Brukermedvirkning

Bruker spør bruker

Utviklingshemmede sier sin mening om tjenester, trivsel, trygghet og inkludering i bolig, nærmiljø og samfunn. Undersøkelsen er et samarbeid mellom brukere og fagpersoner i Bærum kommune og Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus.

Vi ønsket å bruke undersøkelsen til å følge opp og utvikle kvaliteten i tjenesten. Brukernes deltakelse i arbeidet var viktig for å utforme og gjennomføre undersøkelsen og bearbeide resultatene.
Tjenestemottaker skulle oppleve økt brukermedvirkning gjennom systematisk arbeid med undersøkelsen og bearbeiding av resultatene. Målet var å etablere varige arbeidsplasser for å drifte “Bruker spør bruker”.
Medarbeidere fikk tilbakemelding på tjenesten de utfører og forslag til endringer.

Prosjektet lyktes særdeles godt i forhold til å organisere arbeidet og å skape gode prosesser i prosjektgruppa, arbeidsgruppa og ved presentasjoner på tjenestestedene. Dette viser etter vår mening at høy grad av brukermedvirkning og involvering av fagpersoner på tjenestestedene ikke bare er mulig, men at det også skaper motivasjon for arbeid med kvalitet og brukermedvirkning.

Gode resultater i form av høy grad av fornøydhet på de fleste spørsmålene var hyggelig, men dialogen mellom ansatte og brukere, basert på undersøkelsens ulike temaer og tilbakemeldinger, ble for oss det viktigste resultat. Vi kunne ha fokusert enda sterkere på å dokumentere denne dialogen, vi føler brukerne ble myndiggjort, de fremstod med gode innspill og refleksjoner.

Spørsmålene vi fikk mest nytte av, var spørsmål om hvordan bruker oppfatter at ting er. En bruker ble ganske frustrert over spørsmålet om hvem som bestemmer om han kan ha overnattingsbesøk, han hadde aldri tenkt på at overnattingsbesøk var mulig. På spørsmål om hvordan ting er, ble det klart for oss at på mange områder oppfattet ansatte og brukere virkeligheten forskjellig. Samtaler om hvordan ting er og om hvordan man ønsker det skal være, er blitt mer sentral i dialogen etter brukerundersøkelsen. Ansatte forvalter nå i mindre grad sannheten om virkeligheten. Brukers perspektiv på hvordan ting er blir tatt mer på alvor, dialogen er blitt mer likeverdig.

”Bruker spør bruker” har etter vår mening utviklet seg til å bli en metode for målrettet, langsiktig arbeid med kvalitet. Involvering av ansatte, brukermedvirkning og myndiggjøring er blitt både et virkemiddel og et mål i kvalitetsarbeidet.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s