Author Archives: tollokt

Et miniportrett fra Fagdagen 2017

Navn: Ellen Spørch

Sted: Bærum kommune

Tittel : Sykepleier og helsesøster innen kartlegging av helseetablering av ny bosatte.

Første gang på fagdag og fikk informasjon om fagdagens tema via et NAKMI kurs hun var på tidligere.

Hadde lyst til å komme for å få inspirasjon om hva de kan gjøre for den aldrende innvandrergruppen. De ønsket seg tips og inspirasjon til nye prosjekter

Navn: Camilla Bildsten

Sted: Bærum kommune

Tittel : Tjenesteleder ved flyktningkontoret

Første gang på fagdag.

Ønsket å komme for å få tips og informasjon om tilrettelegging for eldre innvandrere. De som er i gruppen under 55 år.

 

Begge hadde hørt om og sett frem til foredraget av psykologen.IMG_5317

Advertisements

USHT – Fagdag 15 mars

prestetjenestene Ahus likeverdighet i palliasjon

Prestetjenesten Ahus Ritualer ved dødsfall

Bruk av tolk

Demensutredning hos innvandrere 150317

Fagdag Lillestrøm Eldre innvandrere NAKMI

HelsebiblioteketLillestrøm15032017Informasjon.multiling.dementia.til.Aldringhelse.demensteam.190117Kommunikasjon er nøkkelen til tillit 15.3.2017

Kristil Bruk av tolk

MANGFOLDPeter

Demensutredning hos innvandrere 150317

Shahram Shaygani Immigrasjon, Integrering og des-integereingSolveig

Kommunikasjon er nøkkelen til tillit 15.3.2017UiO.studie.flerspråklighet og demens.Lillestrøm.15.3.17

Vekommen til fagdag

 

En aldrende innvandrerbefolkning – hvordan tilrettelegge for likeverdige hele- og omsorgstjenester?

Dette var overskriften på årets fagdag på Lillestrøm kultursenter. Blant de inviterte foredragsholdere var: Fylkeslege Jan Petter Odden fra Fylkesmannen i Oslo & Akershus, Statssekretær Lisbeth Normann fra Helse og omsorgsdepartementet, Psykiater Shahram Shaygani, Ragnhild Storstein Spilker fra NAKMI, Walaa Abuelmagd, Overlege OUS Peter Bekkhus-Wetterberg , palliativ team og prest ved Ahus Kathrine Brenne og Erik Mathisen, Solveig Midtvedt fra Vestre Viken Lærings- og mestringssenter.

Temaer for dagen var blant annet migrasjonsprosessen, demens og utredning, tolkebruk, kulturforståelse, legemidler og kommunikasjon.

Vedlagt ligger foredragene fra dagen.

 

Fagdag før ferien 2016 er gjennomført

31.mai ble fagdag før ferien arrangert for 7. gang. Dagen er tilrettelagt for ansatte i kommunehelsetjenesten med fokus på formidling av kunnskapsbasert praksis i forhold til aktuelle kliniske problemstillinger formidlet av dyktige klinikere med bred erfaringskunnskap på sitt område. Forelesere kommer fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten. Det er flott mulighet for å treffe kollegaer fra andre kommuner, delta i fagdiskusjoner og dele erfaringer.

Dagen inneholdt to hovedforedrag og læringsstasjoner. Emnene var som følger: