Læringsnettverk i pasientsikkerhet 2018, første samling 8. og 9. mai

I dag har 75 deltakere fra 10 forskjellige kommuner i Akershus deltatt i oppstarten av et nytt Læringsnettverk i pasientsikkerhet. Gjennom 10 måneder, og tre nettverkssamling, skal kommunene jobbe i team med to ulike tiltakspakker utarbeidet av Pasientsikkerhetsprogrammet; Tidlig oppdagelse av forverret tilstand og Forebygging av underernæring.

I læringsnettverket lærer temaene hvordan de gjennom forbedringsarbeid kan implementere valgt pasientsikkerhetstiltak i egen virksomhet. Teamene lager fremdrifts- og implementeringsplan for arbeidet. Deltakerne får innsikt i metoder for å drive forbedringsarbeid og det legges vekt på erfaringsdeling mellom teamene.

2. Heidi Middelthun Rugås og Kristine Tangnes-Olsen

Heidi Middeltun Rugås og Kristine Tangnes-Olsen, Skedsmo kommune, presenterte sitt pilotprosjekt for tiltakspakken “Tidlig oppdagelse av forverret tilstand”.

Siv Linnerud og Eva Linnerud USHT Akershus presenterer innholdet til tiltakspakken “Tidlig oppdagelse av forverret tilstand”.

Asta Bye - Forebygging av underernæring

Asta Bye, førsteamanuensis OsloMet-Storbyuniversitetet og forsker ved Regional kompetansetjeneste i lindrende behandling Helse Sør-øst, presenterte tiltakspakken “Forebygging av underernæring”.

På dag 2 i læringsnettverket har temaene fått mer innsikt i forbedringsarbeid og hvordan de skal gjennomføre småskalatesting av Kari Annette Os. Pia Bing-Jonsson fra Universitetet i sørøst Norge bidro med videoinnlegg hvor hun snakket om hvordan vi kan jobbe stratgisk med kompetanseheving. Pia sa blant annet at kompetansen til helsepersonell reduseres i takt med hvor lang tid siden de tok utdanning. Før lunsj kom kommunaldirektør Mette Aaserud fra Rælingen og snakket om hvor viktig det var med lederforankring i alle ledd når vi skal drive forbedringsarbeid.

Presentasjoner 8. mai:

Velkommen til læringsnettverk i forbedringsarbeid 2018

Presentasjon av tiltakspakken Tidlig oppdagelse av forverret tilstand

Erfaringer med pilot Tidlig oppdagelse av forverret tilstand fra Skedsmo post 2

Presentasjon av tiltakspakken Forebygging av underernæring 

Hva er forbedringsarbeid av Kari Os

Presentasjon av undervisningspakke knyttet til tidlig oppdagelse av forverret tilstand

 

Kompendium og maler:

Kompendium ernæring læringsnettverk 2018

Kompendium forverret tilstand læringsnettverk 2018

Mal fremdriftsplan

Mal PDSA-sirkel og småskalautprøving

Mal poster

Mal statusrapport

 

Presentasjoner 9. mai:

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s