God kompetanse nødvendig for å skape gode levekår for utviklingshemmede

Mange utviklingshemmede er avhengig av gode tjenester for å kunne leve sitt liv i tråd med egne ønsker og verdier. Ansatte møter komplekse utfordringer som krever kompetanse både i direkte klinisk praksis og i arbeidet med fag- og kompetanseutvikling.

Mandag 29. januar møttes rundt 140 seminardeltagere til fagdag med tema “Kompetanse i tjenesten til psykisk utviklingshemmede”. Fagdagen er et samarbeid mellom utviklingssenteret i Akershus og utviklingssenteret i Oslo, og Nasjonalt kompetansemiljø for utviklingshemmede (NAKU).

Bilde 4

 

Et viktig mål med dagen var å bidra til inspirasjon til systematisk fag- og kompetansebygging og erfaringsdeling.

Dagen startet med en presentasjon av utviklingssentrene og NAKU.

Bilde 1

Dosent Jon Løkke fra Høgskolen i Østfold holdt videre et glimrende foredrag om Systematisk målrettet tiltaksarbeid. Lenke til Løkkes presentasjon finner du lenger ned på denne siden.

Lenke til artikkel Sjekkliste ved målrettet tiltaksarbeid av Jon Løkke og Gunnar Salthe, Høgskolen i Østfold

Bilde 2

Siste del av dagen var satt av til  to parallellsesjoner,  den ene rettet seg mot ansatte med fag-og opplæringsansvar og den andre mot miljøpersonale. Temaer i sesjonene handlet bla om målrettet opplæring i miljøarbeid med eksempel fra Sørum kommune.

Bilde 3

Bydel Sagene i Oslo presenterte arbeid med miljørettet tiltaksarbeid og fagadministrativt system (FAS) og dokumentasjon. Filmen om Om utviklingshemming ble vist.

Lenker til dagens program og presentasjoner finner du her:

Progam dagskonferanse 29 januar 2018

Presentasjon USHT Oslo og Akershus v Kari Annette Os og Julie Wendelbo

Presentasjon av NAKU kunnskapsbank og kompetanseressurser v Cato Brunvand Ellingsen og Cato Berge

Sjekkliste ved målrettet tiltaksarbeid v dosent Jon Løkke Høgskolen i Østfold

Presentasjon Bydel Sagene v Øystein Marrable

Kurs i målrettet miljøarbeid Sørum kommune v Thore Ottershagen og Hildur Valdimarsdottir

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s