USHT – Fagdag 15 mars

prestetjenestene Ahus likeverdighet i palliasjon

Prestetjenesten Ahus Ritualer ved dødsfall

Bruk av tolk

Demensutredning hos innvandrere 150317

Fagdag Lillestrøm Eldre innvandrere NAKMI

HelsebiblioteketLillestrøm15032017Informasjon.multiling.dementia.til.Aldringhelse.demensteam.190117Kommunikasjon er nøkkelen til tillit 15.3.2017

Kristil Bruk av tolk

MANGFOLDPeter

Demensutredning hos innvandrere 150317

Shahram Shaygani Immigrasjon, Integrering og des-integereingSolveig

Kommunikasjon er nøkkelen til tillit 15.3.2017UiO.studie.flerspråklighet og demens.Lillestrøm.15.3.17

Vekommen til fagdag

 

En aldrende innvandrerbefolkning – hvordan tilrettelegge for likeverdige hele- og omsorgstjenester?

Dette var overskriften på årets fagdag på Lillestrøm kultursenter. Blant de inviterte foredragsholdere var: Fylkeslege Jan Petter Odden fra Fylkesmannen i Oslo & Akershus, Statssekretær Lisbeth Normann fra Helse og omsorgsdepartementet, Psykiater Shahram Shaygani, Ragnhild Storstein Spilker fra NAKMI, Walaa Abuelmagd, Overlege OUS Peter Bekkhus-Wetterberg , palliativ team og prest ved Ahus Kathrine Brenne og Erik Mathisen, Solveig Midtvedt fra Vestre Viken Lærings- og mestringssenter.

Temaer for dagen var blant annet migrasjonsprosessen, demens og utredning, tolkebruk, kulturforståelse, legemidler og kommunikasjon.

Vedlagt ligger foredragene fra dagen.

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s