Ny giv for utviklingssentrene

Fra 1. januar 2017 vil det være ett utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester(USHT) i hvert fylke for å bidra til bærekraftige og robuste fagmiljø. Sentrene skal bidra til å spre ny kunnskap og nye løsninger i helse- og omsorgssektoren.  I Akershus fylke er Lørenskog kommune tildelt rollen som vertskommune for USHT.

Utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus(UHT), Bærum kommune avvikles 31.12.2016. Utviklingssentrets oppgaver overføres til USHT Akershus.

UHT ønsker Lørenskog lykke til med arbeidet som USHT og vi er trygge på at oppgavene vil bli ivaretatt på en god måte.

I forbindelse med avviklingen av UHT har vi laget en presentasjon som viser noen av satsningene og historien til UHT. Presentasjonen: https://www.youtube.com/watch?v=cbhWMb_Lbn8

Vi takker alle våre samarbeidspartnere og anbefaler at dette samarbeidet videreføres i nytt USHT. _21a3619sFra venstre: Kari Kongshavn, Berit Skjerve, Inger Andresen, Kristin Skutle

UHT ønsker alle riktig god jul og godt nyttår!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s