SAMHANDLINGSARENA

En arena for samhandling, samarbeid, erfarings-og kompetanseutveksling for å bedre forståelsen for hverandres funksjon som ledere på sykehuset og i kommunen.

Ledere og fagpersoner fra Bærum sykehus, helse- og omsorg i Asker og Bærum kommuner møttes i gamle aula på Blakstad sykehus den 8. desember fra 11.30 – 15.00.

Kommunikasjon og hverdagsrehablitering var tema. Samtalen gikk lett rundt bordene både i lunsjen og i pausene. Det var stor interesse for temaene, og tilbakemedlingene var gode. Det er nyttig å møtes og bli bedre kjent!

forsamling-1

stian-og-kjersti

Stian Rugsveen Engen tjenesteleder Bærum kommune og Kjersti Vanberg fagsjef Bærum sykehus ønsket velkommen og innledet til tema for dagen.

“Klinisk kommunikasjon – 4 gode vaner” på Bærum sykehus. Strategisk satsing på kommunikasjon som verktøy for ansatte. Kommunikasjon med pasientene,intern- og ekstern kommunikasjon skal understøtte alle andre fagområder, samhandling og gode pasientfor løp. Kjersti Vanberg presenterte prosjektet: kommunikasjon-samhandlingsarena

poster-1

sigrun

Sigrid Rød, overlege medinsk avdeling, Bærum sykehus, er en del av instruktørene i instruktørgruppen ved sykehuset som er ansvarlig for den tverrfaglige opplæringen. Hun presenterte de fire gode vaner og kursopplegget med gode case fra hverdagen! Les mer i hennes presentasjon.kommunikasjon-baerum-sykehus

Asker og Bærum kommune satser på hverdagsrehablitering og hverdagsaktivitet. Målet er  at både ansatte og brukere skifter fra hjelpekultur til mestringskultur! Hvordan legge til rette for at brukerne kan klare mer selv og delta i det som er viktig for dem? Det handler om livskvalitet!

team-fra-asker

Stine Skare-Eriksen til høyre på bildet sammen med hverdagsrehabiliteringsteamet i Asker kommune.

Stine-Skare Eriksen presenterte Asker kommunes satsning på hverdagsrehablitering i hjemmetjensten. Hjemmetrenere hjelper brukerne til å gjennomføre treningsprogrammet sitt. De viste en film med en pasient i hjemmetjensten som ble rehablitert til å mestre hverdagen igjen etter funksjonsfall. Hun var svært fornøyd! Presentasjonen: asker-hverdagsrehabilitering

bruker-1

Hverdagsrehabiliteringsteam i Rykkinn distrikt Bærum kommune ved Milena Rovcanin og Gunvor Rud, presenterte metoder og tiltak de benytter i sitt arbeid sammen med Arne Vagstein, 94 år. Han fortalte om sin rehabilitering og trening for å mestre hverdagen. Han trodde det var umulig å rehabilitere en så gammel mann, men etter aktivt treningsopplegg og samarbeid med teamet mestrer han hverdagen både hjemme og ute på tur!

Han ga oss et innblikk i sine oppvekstvilkår i Oslo og påpekte at vi har et godt velferdssamfunn i dag og var takknemlig for hjelpen han hadde fått til en bedre livskvalitet!intervju

evelyn-1

Evelyn Jakobsen, distriktsleder Rykkinn distrikt,  fokuserte på lederrollen i utviklingsarbeid, både teori og erfaringer med implementering av utviklingsarbeid i distriktet.Presentasjon: presentasjon-leder-ledelse

img_4049

Arbeidsgruppen for Samhandlingsarena takker for oppmøtet og ønsker velkommen til nye møter i 2017!

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s