Simulering er god trening!

Instruktører i proACT fra Bærum kommune trente på observasjonskompetanse – ABCDE -F, kommunikasjon (ISBAR) og instruktørrollen ved Ferdighets og simuleringsavdelingen,  Høgskolen i Oslo og Akershus. Fire instruktører forberedte samlingen sammen med Helene Opheim ved avdelingen.

Instruktørene holder kurs i proACT for ansatte i sykehjem og hjemmetjenester og bidrar til å forbedre observasjonskompetansen i tjenesten. Kurset består av teori og casetrening. Les om kompetansekonseptet proACT.

Pasientene var sengeliggende avanserte dukker med respirasjon, puls og blodtrykk innstilt etter tilstand. Fire grupper trente på pasientcase med kols og dehydrering.Alt nødvendig utstyr til treningen var tilgjengelig.

Forberedelse til simulering ved Helene Opheim.

Fasilitatorene styrte pasientene og kommuniserte med instruktørene fra “kontrollrommet”!

En av gruppene i aksjon!

Det ble målt respirasjonsfrekvens, oksygenmetning, puls, blodtrykk og gjennomført flere prosedyrer. Alle pasientene fikk god behandling!!

filmopptak

Film ble benyttet i debriefing, en nyttig men uvant metode!

Instruktørene var svært fornøyde og hadde stort utbytte av treningen. Det var nyttig å trene med dukkene hvor man kunne benytte utstyr til å gjennomføre alle nødvendige observasjoner og prosedyrer. Dette er mer avansert enn det som er tilgjengelig i kommunen så det er godt å ha gode samarbeidspartnere med muligheter for simulering!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s