Prosjekt “Kompetansebroen” – et samarbeid mellom kommuner, bydeler og Akershus Universitetssykehus

kompetansebroen heading

En god helsetjeneste er avhengig av at vi deler kompetanse både kommuner imellom,  og mellom kommuner og helseforetak. Vi har mye å dele – derfor bygger vi nå en “kompetansebro” mellom kommuner og sykehus i Ahus’ opptaksområde. Utviklingssentrene deltar i prosjektet som skal styrke informasjons- og kompetansedeling mellom kommuner/bydeler, utdanningsinstitusjoner og Akershus universitetssykehus.

 Listen over områder for kompetansedeling er lang, og deling er støttet av både forskning og lovverk. Delingen skal gjøres via en internettportal. En nettside som gir tilgang til viktige kurs og tiltak og som viser relevante nyheter.

Prosjektet har fått midler fra Helse- og omsorgsdepartementets tilskuddsordning “Kommunalt kompetanse- og innovasjonstilskudd” som forvaltes av fylkesmennene. Ordningen har som hovedmål å stimulere kommunene til kompetanseutvikling og innovasjon for å møte fremtidens utfordringer på helse- og omsorgsfeltet.

Fagforum for utdanning og kompetanse er styringsgruppe for prosjektet. Bydelene og noen av de kliniske miljøene ved sykehuset er også representert i styringsgruppen. Prosjektledelse er lagt til avdeling for kompetanse og utdanning ved Akershus universitetssykehus.

Første versjon av portalen lanseres desember 2016 og vil vise noen av mulighetene for kompetansedeling.

bilde 2bilde 1

26 mai gjennomførte prosjektet en stor workshop med over 50 dyktige fagfolk fra et bredt utvalg av praksisfeltet. Workshopen ga viktige innspill til broens innhold og struktur.

 

 

Klikk her for mer informasjon om “Kompetansebroen”som ble publisert 9.januar 2017

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s