Cafè seminar i Bærum kommune

Bilde1Tema: Samarbeid på tvers til brukers beste

Cafè seminar er en årlig møteplass for studenter, veiledere i praksis, ledere, og høgskoleansatte!

Torsdag 14.april var 60 deltakere samlet på Solbakken bo og behandling. Flere innledet til temaet etterfulgt av arbeid i grupper med case fra praksis og temaer til samarbeidsprosjekter. Lunsj og kaffepause med croisanter ble servert!

IMG_3180 1Grethe Syrdal, seksjonsleder Helse og sosial, ønsket  velkommen og formidlet at Cafe’seminar med fransk vri er et godt utganspunkt for samarbeid om dagens tema. Hun understreket at Bærum kommune arbeider for en tverrfaglig tjeneste. Lytt til pasientene og brukerne som er opptatt av “flyt” i tjenesten og ikke hvilken yrkesgruppe som kommer til enhver tid!

IMG_3181 2Pia Khristensen og Truls Endresen fra Kirkegårdsveien  bolig delte sine erfaringer med samarbeid både flerfaglig og tverrfaglig på sin arbeidsplass. De arbeider med å spille hverandre gode, og samarbeider med beboerne om deres ønkser og behov. Etisk refleksjon benyttes som metode og bidrar til gode faglige refleksjoner!

IMG_31841

Gunvor Ruud, ergoterapeut i Rehabliteringsteam jobber med hverdagsrehablitering hvor det er fokus på tverrfaglig samarbeid med bruker i sentrum. Pesentasjon:Tverrfaglig samarbeid

IMG_31851  Lilian Raakjær , avansert geriatrisk sykepleier, delte sin erfaring med arbeidet i Hukommelsesteam i Bekkestua distrikt. Dette arbeidet involverer mange samarbeidspartnere fra lege til frivillig middagsvenn og nært samarbeid med bruker og pårørende! Presentasjon: Samarbeid på tvers til brukers beste image solrun

Dorthe Nordenberg, Høgskolen i Oslo og Akershus(øverst til høyre), har lang erfaring med tverrfaglig samarbeid. Både utdanningene og praksis må samarbeide om å utvikle dette. Hun viste flere modeller for praksisstudier som kan benyttes! Presentasjon: Tverrprofesjonell samhandling

Solrunn Fjalsett, Høyskolen Diakonova, er foreleser på kurs for veiledere i praksis i Bærum kommune. Kurset er tverrfaglig og bidrar til at veilederne blir kjent med hverandres ståsted og lærer av hverandre! image (3)

Det var stor aktivitet, gode croissanter og godt samarbeid mellom veiledere, studenter, ledere og høgskoleansatte! Vi gleder oss til neste år!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s