Andre nettverkssamling i læringsnettverk

Torsdag 17. mars var andre samling i læringsnettverk “Riktig legemiddelbruk og forebygging av fall i sykehjem og hjemmetjenester i Akershus”. Forbedringsteam fra seks forskjellige kommuner i Akershus deltar i læringsnettverket.

Frantz leonard NilsenDagen ble åpnet av Franz Leonard Nilsen, kommuneoverlege i Bærum som snakket om viktigheten av å jobbe forebyggende med både fall og legemiddelbruk.

Kari OsEtter åpningen presenterte Kari Os status for læringsnettverket, før deltakerne fra de ulike teamene ble blandet og delt inn i grupper for erfaringsdeling. I gruppene skulle deltakerne fra hvert team presentere eget arbeid og deretter motta gode idèer og råd fra de andre deltakerne. Alle de gode idèene og rådene ble skrevet på gule post-it lapper og tatt godt vare på, til deltakerne ble samlet i de opprinnelige teamene igjen. Deretter tok de alle innspillene de hadde fått, gjennomgikk dem i fellesskap og systematiserte dem i en prioriteringsmatrise.

Etter erfaringsdelingen holdt Hege Berntzen, enhetsleder ved Fjuk bofellesskap i Sørum kommune, et nyttig innlegg om God dokumentasjonspraksis. God dokumentasjon er pasientsikkerhet. Avansert geriatrisk sykepleier fra Bærum, Anette Loso holdt innlegg om systematisk, klinisk kartlegging for sikker legemiddelbruk.

Dagen ble avsluttet, etter litt tekniske utfordringer, med visning av en film om systematiske tverrfaglige legemiddelgjennomganger.

Til dagens samlingen hadde mange av temaene laget flotte postere med presentasjon av eget arbeid så lang.

AktivitetPostere

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s