Fagdag: Etikkarbeid i kommunehelsetjenesten

Deltakere 1

115 engasjerte fagpersoner deltok på Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenesters fagdag om hvordan etikkarbeid kan drives i travle hverdager i kommunen.

Kristin LillevoldKristin Fragell Lillevold fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus introduserte dagen med at det er viktig å stoppe opp i hverdagen og se på ulike handlingsalternativer når viktige verdier blir satt på spill. For å få til det, må vi ha god trening i etisk refleksjon, mot og dømmekraft, samt gode verktøy vi kan benytte.

« Mange ansatte sier de enkle metodene som etikk-kort blir litt kjedelige mens lederne bruker de enkle verktøyene fordi de tror de ansatte vil bruke de. Som ellers er det viktig å snakke sammen!» sa forskere ved Senter for medisinsk etikk, Heidi Karlsen og Morten Magelsen. Deres presentasjon kan du se her.

«Godt samarbeid bygges på tillit, og at det er nok av viktige temaer for diskusjon: Hvem definerer brukers behov? Hva når behovene endrer seg? Dersom vi er enige i at svarene er vanskelige å gi, er vi kommet et langt stykke på vei. Og husk å ta høyde for sorgprosesser hos oss pårørende…».

Deltakere 4

«Etisk refleksjon med pårørede» fra Asker kommune ble presentert av Elisabeth Selmer og  Irén Westrum.

Iren Westrum Elisabeth Selmer

Asker kommunes satsing på etablering og bruk  av etisk råd ble presentert av Janne Nilsen.

“Sett  av tid  til det man sliter med av utfordringer i hverdagen,”sa Morten Hvidsten fra Åsbråtan boliger i Bærum kommune. Se presentasjonen «Systematisk etikkarbeid i en bolig for psykisk utviklingshemmede» her.

Morten Hvidsten

Når vi benytter SME-modellen systematisk fast hver 6. uke, ser vi at personalet bruker modellen også i annen refleksjon mye oftere, sa fagutviklingssykepleier Elisabeth Olsen  fra Blommenholm, Bærum kommune.

Birgit Arnkleiv og Elisabeth Olsen«Etisk refleksjon er et undersøkende fellesskap. Vi vet at den viktigste faktoren for nærvær er et godt sosialt fellesskap og høyeste stressfaktor er rollekonflikt, og dette henger jo sammen». Se presentasjonen til Birgit Arnekleiv fra Bærum kommune her .

Med personale fra 13 land med forskjellige kulturer og språk, blir det viktig å diskutere sammen for å bli trygge i fellesskapet, og et viktig tema er betydning av ord og begrep. Fast ukentlig refleksjon for oss betyr stor læring for oss alle. Kristin Thorshaug, avdelingsleder ved Lørenskog sykehjem sin presentasjon finner du her.

Vårt fokus er hverdagsetikk; lojalitet for egen arbeidsplass og hverandre og å skape stolthet over eget arbeid, sa leder Gunn Langseth fra Blaker Aldersheim. Deres arbeid fra høyt sykefravær og få aktiviteter til lavt sykefravær og mange aktiviteter kan du lese om her.

Les også Gunn Langseth sin artikkel i Sykepleien om dette arbeidet her

Aksel Øhrn fra Fransiskushjelpen snakket om at i morgendagens omsorg trenger vi frivillige for å gi et helhetlig tilbud. At det er plass til både frivillige og ansatte, men at det må koordineres, kan du lese om i hans presentasjon her.

«Pårørenderepresentanten fra Asker gjorde inntrykk ved å formidle hvor vanskelig det er å være pårørende, og hvor viktig tillit og samarbeid er – mellom bruker, pårørende og personale. I dag har vi fått mange høre mange erfaringer som vi kan dra nytte av selv på egen arbeidsplass», sa Irene Fuglerud fra Fagnatun dagsenter

 

 

 

Deltakere 3

KS og utviklingssentrene hadde stand med verktøy og artikler. Her finner du link til innholdet i “etikk kofferten”

Deltakere 2

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s