“På god vei..”etikk-konferanse

Nasjonal etikk-konferanse Dato: 25. – 26. november 2015 Arrangør: KS i samarbeid med Senter for medisinsk etikk (SME) ved Universitetet i Oslo

Konferansen markerte avrundingen av to store prosjekt – «Samarbeid om etisk kompetanseheving» og «Psykiske helsetjenester, etikk og tvang»

Program etikk-konferansen

Helseminister Bent Høie åpnet konferansen. Han vektla blant annet etikkprosjektets betydning for god kvalitet i kommunehelsetjenesten og takket alle som har deltatt i arbeidet. Det er bevilget midler til fortsatt satsning på Etikk i kommunene og KS viderefører arbeidet.

Helseminister 2

Dag 1 hadde fokus på erfaringene fra det systematiske etikkarbeidet i kommunale helse- og omsorgstjenestene i prosjekt «Samarbeid om etisk kompetanseheving». Senter  for medisinsk etikk og Norut presenterte evaluering av prosjektet 

Historier om etisk kompetanse

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus deltok sammen med flere deltakere fra kommunene i Akershus og andre fylker. Det var mange gode presentasjoner med fokus på kvalitetsutvikling, forbedringsarbeid og brukermedvirkning som også kan bidra i utviklingssentrenes etikkarbeid!

Deltakere fra Bærum kommunegruppebilde 1

Vi antar at det vil være mer informasjon fra konferansen på nettsidene til KS og Senter for medisinsk etikk etter konferansen!

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s