Læringsnettverk for forbedringsarbeid

− Vi skal sørge for at pasientene ikke får tilleggsskader av den behandlingen vi gir. Dette betyr blant annet at legemidlene de får må være hensiktmessige, tilpasset og brukes på rett måte slik at de gjør mer nytte enn skade.

FoU-leder for Utviklingssenter for sykehjem i Akershus, Kari Os, innledet til  læringsnettverket med oppstart 28.oktober. En ny gruppe med 17 forbedringsteam er i gang med sitt løp, som går over nesten ett år.
− I dette nettverket har vi også med boliger for psykisk utviklingshemmede og psykiatri. Tidligere har vi i hovedsak hatt oppmerksomhet på de eldre pasientene, beboere på sykehjem og brukere av hjemmetjenester, sier Kari, som peker på to viktige prinsipper for å bedre kvaliteten og ivareta sikkerheten.
− Vi må registrere og lære av uønskede hendelser – og vi må aktivt forebygge at disse hendelsene gjentar seg.

Verktøy for læring og forbedring
Forbedringsteamene har fokus på tiltakspakkene “Riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenester” samt “Forebygging av fall” som er utviklet av Det nasjonale Pasientsikkerhetsprgrammet ”I trygge hender”.
I læringsnettverk møtes pleie- og omsorgsarbeidere på tvers av kommuner og arbeidssted. De diskuterer og reflekterer – og lærer av hverandre. Og – ikke minst – de får inspirasjon til å ta fatt i forbedringsarbeid.
− Tiltakspakkene inneholder gode verktøy som hjelper deltakerne å komme i gang og å lage gode rutiner for gjennomføring og oppfølging. Neste steg blir å omsette det de lærer her i egen praksis. Det innebærer blant annet å etablere gode flerfaglige team som sikrer gode legemiddelgjennomganger, gode endringsprosesser og – ikke minst – måling av effekt, sier Berit Skjerve, leder for utviklingssenter for hjemmetjenester i Akershus.

Læringsnettverk 3 - lite
Marie Brudvik, seniorrådgiver/prosjektleder i Pasientsikkerhetsprogrammet fikk 100 Læringsnettverk-deltakere til å bygge dukker. Og samarbeide – mens de testet, retestet og målte.

Antakelser må testes og måles
Og nettopp endring, eller forbedringsprosesser, og måling tok Marie Brudvik tak i på læringsnettverkets første møte. Og hun fikk god hjelp av Mr. Potatoman – en figur fra filmen Toy Story.
Det var lite å si på innsatsen da nesten 100 ”dukkebyggere” kjempet mot klokka og hverandre. Med smil og konkurranseinstinkt testet deltakerne hypoteser og planlegging. Testing, retesting og måling. Ny planlegging, testing og måling.
Mr. Potatoman ble ”hel” på kortere og kortere tid.
Læringsnettverk 8 - liteLæringsnettverk 2 - liteLæringsnettverk 4 - liteLæringsnettverk 1 - lite

Riktig legemiddelbruk
Mange sykehjem og arbeidslag har laget gode systemer for samarbeid med lege og farmasøyt for å ha bedre kontroll med medisinering av sykehjemsbeboere og brukere av hjemmetjenester. Gode eksempler fra hjemmetjenesten i Skedsmo kommune presentert av Hanne Krogh fagutviklingssykepleier og sykehjem i Sørum kommune presentert av Anne Pedersen er til god nytte for de som nå skal få satt legemiddelgjennomgang i system på sitt arbeidssted.

Læringsnettverk 6 - lite

Fysioterapeut og forsker Astrid Bergland: Det er jo ikke et mål å dø pent brukt!

Læringsnettverk 7 - lite

Eldre må lære å reise seg. De må trene styrke og balanse. Og de må fortsette å bevege seg. Astrid Bergland

Trening forebygger fall
Fall er den fjerde største risikofaktoren for å bli innlagt på institusjon. Fysioterapeut Astrid Bergland holdt et fengende foredrag med stor innlevelse, og presiserte at frykt for å falle kan gjøre at eldre blir mindre aktive.
30 prosent av eldre over 65 år faller.
− Det er jo ikke et mål å dø pent brukt, hevdet Bergland, med store fakter – som et vektig argument for å holde det gående, også om man begynner å bli litt ustø.
− Hvis vi slutter å være aktive, råtner vi på rot. Inaktivitet er ”den nye røyken”, sa Bergland, og understreket viktigheten av at eldre trener, og særlig styrke og balanse.

Presentasjoner :

Forbedringskunnskap Brudvik 28.10.15

Erfaringer Hanne Krogh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s