Læringsnettverk – riktig legemiddelbruk og forbygging av fall

Presentasjoner fra dagens læringsnettverk finner du her

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Akershus og Fylkesmannen i Oslo og Akershus samarbeider om læringsnettverk i forbedringsarbeid med utgangspunkt i pasientsikkerhetsprogrammet.

Tredje og siste nettverkssamling for 10 team fra hjemmetjenester og sykehjem i fire kommuner i Akershus ble avviklet 8.september, Lillestrøm kultursenter.

Resultater og oppsummering fra læringsnettverket ble gjort av utviklingssentrene. Erfaringene fra arbeidet ble delt både i grupper og postere.

 Det var to svært gode faglige presentasjoner. Astrid Bergland, professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus med kunnskap om Fallforebyggende arbeid og Morten Finckenhagen, overlege Statens legemiddelverk, med Legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang.

Teamene stemte over beste poster og utarbeidet planer for å videreføre sitt gode arbeid i sin egen virksomhet!

SONY DSC

Engasjerte team

SONY DSC

Lunsj i høstsola!

SONY DSC

Lykkelige vinnere av posterkonkurransen fra Vestby! De vant en Ipad

SONY DSC

SONY DSC

Kari Os, leder av Utviklingssenter for sykehjem i Akershus(til høyre) introduserer foreleser Astrid Bergland, professor Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun bidro med forskningsbasert kunnskap og praktiske verktøy med sin presentasjon “Fallforebyggende arbeid: risikofaktorer, kartleggingsverktøy og intervensjoner”

SONY DSC

Legemiddelsamstemming og legemiddelgjennomgang- kan det gjøres enkelt?” v/Morten Finckenhagen, overlege Statens Legemiddelverk. Forbedringsarbeid med legemidler er ikke enkelt, men han mener det kan gjøres smartere! Han bidro med mye erfaring og kunnskap fra sitt arbeid både som fastlege og i Pasientsikkerhetsprogrammet.

Presentasjoner: Læringsnettverk fall-sykehj.-hjemmtj Morten Finckenhagen

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s