Fagdag før ferien 2015

DSC_0158

Alle presentasjoner fra dagen finnes her.

Skedsmos ordfører åpnet fagdagen

Ordfører Ole Jacob Flæten  åpnet årets “Fagdag før ferien” og pekte på de store utfordringene i kommunehelsetjenesten står overfor som følge av samhandlingsreformen.
« Kompetanse er en forutsetning for kvalitet i tjenesten og for god pasientsikkerhet. Kvalitet og sikkerhet bidrar til opplevelsen av trygghet og ivaretakelse for brukerne våre.  Gode fagfolk vokser når de lærer og kan dele erfaringer med andre gode fagfolk- fra andre kommuner og fra helseforetak” , sa ordføreren.


DSC_0156

Kirsti Solheim – Behandleradferd og kommunikasjon – Hvordan ivareta seg selv i en travel hverdag?
Det å jobbe for mennesker og med mennesker i en hektisk hverdag kan være en utfordring.

Kirsti Solheim er psykiatrisk sykepleier med bred erfaring fra kommunehelsetjenesten og demensomsorgen. Hun har skrevet fagbøker og er en av hovedforfatterne bak “Demensomsorgens ABC”. I sitt foredrag understreket hun at kunnskap og kompetanse gir oss nye handlingsrom og alternativer – og at det er viktig at vi tar felles ansvar for gode læringsmiljøer som fremmer fagutvikling.


Etter et inspirerende foredrag av Kirsti Solheim var det tid for Læringsstasjoner. Årets Fagdag før ferien hadde 9 forskjellige stasjoner:

DSC_0176
Ernæring.

DSC_0178
Picc-line, bruk, stell og observasjoner.

DSC_0179
Stomi.

DSC_0180
MOBID 2: Verktøy for smertekartlegging hos personer med demens.

DSC_0181
Forebygging av trykksår.


HelsebiblioteketDSC_0187
Stilte på årets fagdag før ferien med egen stand, samt fagdagens avslutningsforedrag “Jakten på god kunnskap for en bedre praksis” ved spesialbibliotekar og  redaksjonssjef Hege Underdal.

Helsebiblioteket er et heldigitalisert bibliotek med gratis tilgang for  alt helsepersonell i Norge. I tillegg til det digitale biblioteket, har også helsebiblioteket utviklet flere mobil applikasjoner som kan lastes ned gratis.

Legemiddel utregning:
App Store (iOS)
Google Play (Android)

Legevakthåndboken:
App Store (iOS)
Google Play (Android)

For at helsepersonell lett skal kunne finne litteratur de søker etter på http://www.Helsebiblioteket.no, har de laget flere emne sider, hvor man enkelt kan finne relevant litteratur.

Helsebiblioteket har et eget område med pasientinformasjon som inneholder nyttige verktøy som helsepersonell kan benytte sammen med pasienten. Deriblant et anatomisk atlas og et språkverktøy for oversettelse av medisinske terminologi.

Helsebiblioteket har også en søketjeneste som er svært nyttig for praksisfelt som ikke har tilgang til fagbibliotek på arbeidsplassen, som f eks i kommunehelsetjenesten. Helsepersonell kan sende inn kliniske spørsmål til søketjenesten der bibliotekarene i Kunnskapssenteret så gjør søk i relevante databaser. Når søkeresultatet kommer, kan helsepersonell hente ut og kritisk vurdere det som er relevant og overførbart til egen praksis. Søketjenesten er et svært viktig bidrag i arbeidet med å utvikle en kunnskapsbasert praksis i kommunehelsetjenesten!


DSC_0196Takk til alle som bidro med læringsstasjoner under årets fagdag!


Neste Fagdag før ferien: 26. Mai 2016

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s